Megaquatro

Megaquatro je stan se špičkou uprostřed čtyř, na sebe kolmých, sedlových střech. Nejmenší stan s touto špičkou má plochu 300 m2 a dá se zakončit apsidou na všech stranách.